Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Pasieczny
Miejsce urodzenia: Niemirówek
Data urodzenia: 10-02-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981 na wniosek Wydz. V KWMO Chełm za działalność w NSZZ "Solidarność". Zwolniony dn. 29.04.1982. IPN Lu 23/315
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej działalności NSZZ "Solidarność" na terenie Chełma. Sprawę przerejestrowano do nr 8664 (SOR krypt. "Fiat"). Materiały zarchiwizowano dn. 01.02.1983 do nr II/348, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/348 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 09.01.1984 pod nr 10551 do SOR krypt. "Fiat" dot. nielegalnej działalności w ramach NSZZ "Solidarność" na terenie Chełma. Materiały zarchiwizowano dn. 4.10.1984 do nr II/608 i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/608 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne śledztwa M. Pasieczny występuje w aktach jako jeden z podejrzanych o to, że "od grudnia 1982 r. do marca 1984 r. w Chełmie brał udział w nielegalnych strukturach b. NSZZ >Solidarność<". Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. Dn. 24.07.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Materiały złożono do archiwum dn. 18.09.1985 pod nr III/89. IPN Lu 026/45 (III/89)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 30.01.1985 pod nr 10239 jako figurant KE krypt. "Nowy" - był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Cementowni Chełm, "podejrzany o możliwość podjęcia wrogiej działalności". Dn. 30.04.1987 kwestionariusz ewidencyjny przekazano do Wydz. V i przerejestrowano do nr 13035. Dn. 05.09.1988 kontrolę zakończono. IPN Lu 077/445 (II/1876)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony na wyjazd za granicę przez Wydz. V KWMO Chełm na okres od 2.02.1982 do 2.02.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.