Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Rojek
Miejsce urodzenia: Połom Duży
Data urodzenia: 17-03-1962
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Rojek był rejestrowany 19.10.1982 przez Wydział V KWMO w Krakowie pod nr rej. KR 26633. Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Remus" KR 26438. Podejrzany o kolportaż i wnoszenie ulotek na teren Kombinatu HiL. Skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego (WOW) na dwa lata pozbawienia wolności. Sprawę zakończono, a materiały złożono 16.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 16173/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 16173/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Prezes" została założona 21.01.1984. Sprawę przekształcono 07.04.1984 w SOR. Jan Rojek był rozpracowywany w ramach tej sprawy. Został zarejestrowany 10.06.1985 pod nr rej. KR-31034. Był aktywnym działaczem Ruchu WiP. Materiały dot. J. Rojka wydzielone z SOR "Prezes" złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 21.03.1989 pod sygnaturę nr 17462/II. Akta zniszczono 18.12.1989. Akta 17462/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ren" nr rej. KR 33522 została założona 15.04.1987. Jan Rojek był rozpracowywany w ramach tej sprawy. Zarejestrowany pod nr rej. KR 35601. Był aktywnym działaczem Ruchu WiP. Materiały SOR "Ren" zniszczono w styczniu 1990 w jednostce operacyjnej. Z wydzielonych ze sprawy dokumentów założono SOR krypt. "Anarchiści". Akta KR 33522 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Rojek był rejestrowany 02.06.1989 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod nr 35601. Na podstawie wydzielonych materiałów z SOR "Ren" był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOR "Anarchisci" KR-35507. Działał w strukturach "Miedzymiastówki Anarchistycznej". W związku ze zmianą sytuacji politycznej prowadzenie sprawy zakończono 26.07.1990. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17573/II-gr. IPN Kr 010/12362 (17573/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie Jana Rojka. Został zatrzymany 02.10.1982 na terenie Kombinatu HiL przy przenoszeniu ulotek NSZZ "Solidarność". Aresztowany i skazany z art. 48 dekretu o stanie wojennym na 2 lata więzienia. Ułaskawiony 14.02.1983 przez Radę Państwa PRL poprzez warunkowe zawieszenie dalszego wykonywania kary. Sprawę zakończono, a materiały złożono 13.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 5481/III. IPN Kr 07/5222 t. 2 (5481/III), IPN Kr 096/967 (5481/III) Mkf.
Akta prokuratorskie Akta sprawy z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym przeciwko Janowi Rojkowi. Śledztwo w trybie doraźnym wszczęto 04.10.1982. Jan Rojek przenosił na terenie Kombinatu HiL ulotki. Został zatrzymany 02.10.1982. Areszt tymczasowy od 04.10.1982. Akt oskarżenia przesłano do Sądu WOW 15.11.1982. Wyrokiem Sądu WOW 24.11.1982 skazany na karę 2 lat więzienia. Ułaskawiony przez Radę Państwa 14.02.1983 przez warunkowe zawieszenie reszty wykonania kary. IPN Kr 97/1108 (Pg. Śl. II-257/82)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w AŚ Kraków Jana Rojka. Areszt tymczasowy od 04.10.1982. Skazany na 2 lata więzienia z art. 48 ust. 2 i 3 Dekr. z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym za kolportaż ulotek. Ułaskawiony i zwolniony na mocy uchwały Rady Państwa z 14.02.1983. IPN Kr 081/361 (38/182/83)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w związku zajściami w Krakowie 11.11.1986. Jan Rojek ukarany przez Kolegium Karno-Administracyjne w trybie zwykłym (art. 50 KKA) kwotą 30 tys. zł oraz nawiązką 20 tys. W dn. 16.06.1987 materiały złożono do archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5745/III grup, mikrofilm sygn. 5745/3 grup. IPN Kr 07/5402 (5745/III), IPN Kr 096/1138 (5745/3) Mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w związku z udziałem J. Rojka w demonstracji Ruchu WiP, rozpowszechnieniem ulotek i rozwinięciem transparentu. Ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków Śródmieście 17.10.1987 grzywną 50 tys. zł. Materiały złożono do Wydziału "C" WUSW w Krakowie 16.12.1987 pod sygnaturą 5799/III-gr. Akta zniszczono 07.11.1989. Akta 5799/III zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie Jana Rojka zatrzymanego 21.11.1988 przez patrol MO podczas wykonywania farbą napisów na budynku o treści "Komuna na księżyc". Kolegium Rejonowe d/s Wykroczeń przy Naczelniku dzielnicy Kraków Śródmieście ukarało J. Rojka karą 45 tys. złotych grzywny i karą 30 tys. nawiązki. IPN Kr 07/5222 t. 1 (5481/III), IPN Kr 096/967 (5481/III) Mkf.
Akta paszportowe Akta paszportowe Jana Rojka. Zastrzeżenie wyjazdów na WKŚ nr Z-7248/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku z wyrokiem z art. 48 dekretu o stanie wojennym. IPN Kr 37/256290 (EAKR 256290)
.