Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Kazimierz
Nazwisko: Porębski
Miejsce urodzenia: Bielsko Biała
Data urodzenia: 16-04-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1950 r., ukończył Politechnikę Wrocławską - inżynier mechanik (1956), pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni, profesor nadzwyczajny nauk technicznych od 1969 r. W latach 1968-1980 kolejno: prorektor i rektor Politechniki Wrocławskiej. Poseł na Sejm PRL 1980-89, VIII-IX kadencja, w okresie od czerwca 1988 do czerwca 1989 r., wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie, przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR w Sejmie IX kadencji (1985-1989). Ambasador PRL w Jugosławii w latach 1989-1990.
Źródła: AAN V/ 210, 160; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 413.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Uczelniany w Politechnice Wrocławskiej Wrocław PZPR 1955 1967 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 413.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 132, 147.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 2-07-1986 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, 147;T. Mołdawa, s. 413
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 11-10-1980 30-11-1983 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s.103.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-07-1981 21-12-1988 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 261.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-11-1983 14-06-1988 Mołdawa T. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 264.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Karta E-14-B [kartoteka odtworzeniowa WUSW Wrocław]: treść zapisu: "1. Jako pracownik MOB ma zabezpieczone wyjazdy do kr. kapitalistycznych przez b. Samodz. Sekcję Og. Org. tut. komendy [!]. 2. W m-cu XI ubiegał się o wyjazd służbowy do krajów Europy i poza na okres 2-ch lat, delegowany przez Ministertwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, pierwszy wyjazd nastąpił do ZSRR. 3. W m-cu lipcu 1973 ubiega się o wyjazd służbowy do ZSRR Nowosybirsk w dn. 20.07.1973 deleg. przez Politechnikę Wr. =523/II/73 [!]"
Kartoteka OCK IPN BU 01976/916 Kartoteka OCK według informacji BUiAD materiały wytworzone przez Departament I w związku ze sprawdzaniem osoby przez tę jednostkę.