Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Maria
Nazwisko: Kleszczyńska
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-11-1937
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Barbara Kleszczyńska była rejestrowana do numeru KR 25537 przez Wydział III WUSW w Krakowie. Kontrolowana operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego w latach 1982-1985 z powodu podejrzenia o kontynuowanie działalności związkowej. Była działaczką NSZZ "Solidarność" i przewodniczącą Komisji Zakładowej w miejscu pracy. Materiały dot. internowania włączono do akt KE. Internowana w okresie 15.12.-24.12.1981. Sprawę zakończono 29.06.1985, a materiały złożono 23.09.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturę 16730/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Pozostał mikrofilm 16730/II. IPN Kr 0101/196 (16730/II) mkf.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Barbara Kleszczyńska występuje w dokumentacji dot. internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. Internowana w okresie 15.12.1981-24.12.1981. Zwolniona decyzją KWMO w Krakowie. IPN Kr 010/12080, t. 1-10 (15952/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe B. Kleszczyńskiej. Zastrzeżenie Z-6827/82 do WKŚ wniesione przez Wydział III-1 KW MO w Krakowie na okres 01.01.1982 - 31.12.1983, z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność", Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy. Zastrzeżenie anulowano 04.01.1984. IPN Kr 37/31930 (EAKR 31930)
.