Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Robak
Miejsce urodzenia: Włoszczowa
Data urodzenia: 16-09-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji 626/V-2 z dn. 15.10.1982 jako aktywny działacz „nielegalnych” organizacji na terenie Rybnika, utrzymywał kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność”, zaangażowany w drukowanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Zatrzymany dn. 15.12.1982, początkowo przetrzymywany w areszcie KWMO Katowice. IPN Ka 0169/208 (mf 39696/2) j. 1
Akta internowanego Akta internowania w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, dokąd przewieziono ww. dn. 20.11.1982. Karta depozytowa. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 1812/82 z dn. 2.12.1982. IPN Ka 43/804 (40/82), IPN Ka 42/648 (40/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono na podstawie informacji przekazanej przez kontakt służbowy. Kontrolowany operacyjnie jako były internowany za działalność skierowaną przeciwko partii i rządowi. Sprawa prowadzona początkowo pod nr KA-51594 przez Pion V, następnie, ze względu na zmianę miejsca pracy przesłana do Pionu III dn. 11.01.1984. IPN Ka 0169/208 (mf 39696/2) j. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę przerejestrowano do nr KA-55174 dn. 21.02.1984 do dalszego prowadzenia. KE zakończono dn. 7.07.1987, wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 6.08.1987. Materiały archiwalne o sygn. 39696/II zmikrofilmowano dn. 1.09.1987. IPN Ka 0169/208 (mf 39696/2) j. 1
.