Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Troszczyłów
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 06-02-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bogusława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Akta zawierają m.in. arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Wojciecha Troszczyłów sporządzony 24.08.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, za co został zwolniony dyscyplinarnie z pracy z Gdańskiej Stoczni Remontowej. Będąc pracownikiem Stoczni Remontowej «Radunia» nakłaniał jej pracowników do podejmowania nielegalnych działań na rzecz NSZZ «Solidarność». Za powyższe zachowanie został internowany do OO. w Strzebielinku. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11,911/2)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 747 wydanej 30.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony z ośrodka odosobnienia 8.12.1982 na mocy decyzji nr 354 o uchyleniu internowania wydanej 3.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/454
.