Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Stanisław
Nazwisko: Pirowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 13-11-1959
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z terenu woj. gdańskiego. Podstawą internowania Jarosława Pirowskiego było "prowadzenie wrogiej działalności w Radiowej Agencji Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność» w Gdańsku, gdzie był zatrudniony w charakterze montażysty radiowego". Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących Jarosława Pirowskiego złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (911/2); IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Wylegitymowany 30.06.1981 na ul. Lendziona w Gdańsku podczas malowania haseł "Precz z cenzurą, kto prawdę zamaluje - ten naród atakuje". Zatrzymany 1.05.1981 wraz z innymi osobami za pomoc w wyciągnięciu ze stojaka szturmówki pozostawionej na pochód 1-wszo majowy. IPN Gd 003/166 t. 12, 13 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 541 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Od 3 do 9.07.1982 oraz od 12 do 17.07.1982 otrzymał przepustkę z ważnych przyczyn osobistych. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji nr 278 o uchyleniu internowania wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/262
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Jarosław Pirowski figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z podejrzeniem o "wrogą" działalność. Kontrolę zakończono ponieważ "działalności antypaństwowej nie stwierdzono". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18751/II-w. Materiałów o sygn. 18757/II-w brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.