Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor
Nazwisko: Petriczuk
Miejsce urodzenia: Gomel
Data urodzenia: 27-03-1946
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Akta zawierają m.in. arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Wiktora Petriczuka sporządzony w 4.11.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. był aktywnym działaczem NSZZ «Solidarność» Zarządu Portu Gdańsk, sympatyzował z KPN-em. Był aktywnym członkiem komitetu strajkowego Rejonu II Zarządu Portu Gdańsk od 15 do 19.12.1981. Za swoją działalność 5.11.1982 został internowany. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 21.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 782 wydanej 5.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 7.12.1982 na mocy decyzji nr 351 wydanej 3.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/437
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Przerejestrowany na kandydata na tajnego współpracownika [kTW]. Rozpracowywanie ww. zakończono w związku ze zmianą przez niego miejsca pracy. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 20581/I-k zniszczono. Materiałów o sygn. 20581/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.