Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Jan
Nazwisko: Orłowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-07-1961
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z terenu woj. gdańskiego. Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dotyczące Mirosława Orłowskiego złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 6 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Internowany 17.12.1981 na mocy decyzji nr 577/81 wydanej 16.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 41 o uchyleniu internowania wydanej 18.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/69 (42/51)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Mirosław Orłowski figuruje w «aktualnym wykazie osób internowanych w ZK w Iławie» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.