Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Bożydar
Nazwisko: Niczyperowicz
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 01-08-1962
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych w woj. gdańskim. Piotr Niczyperowicz zamierzał rozrzucić ulotki nawołujące do zakłócenia uroczystości 1-wszo majowych w 1982 r. w Gdyni. Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 6 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Internowany 3.05.1982 na mocy decyzji nr 641 wydanej 1.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony na mocy decyzji nr 268 o uchyleniu internowania wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/255
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany z powodu przynależności do nielegalnej organizacji. 17.05.1982 SOR krypt. "Piraci" przekazano do prowadzenia dla Wydz. III KWMO w Gdańsku. Rozpracowanie zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18342/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18342/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.