Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Ładwikowski
Miejsce urodzenia: Sanniki
Data urodzenia: 01-11-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Akta zawierają m.in. arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Andrzeja Ładwikowskiego sporządzony w sierpniu 1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. scharakteryzowano jako ekstremalnego działacza NSZZ «Solidarność» Zarządu Portu Gdańsk, będącego łącznikiem pomiędzy komitetem strajkowym a strajkującymi od 14 do 19.12.1981 robotnikami portu gdańskiego, wrogo ustosunkowanego do ustroju i członków PZPR. 16.08.1982 uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, co stanowiło bezpośrednią przyczynę internowania w OO. w Strzebielinku od 29.08.1982 do 7.12.1982. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11,911/2)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 752 wydanej 29.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 7.12.1982 na mocy decyzji nr 349 wydanej 3.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/426
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 09.09.1982 zarejestrowany pod nr 45051 jako O[soba] Z[abezpieczona]. 26.08.1983 przerejestrowany pod tym samym nr do SOR krypt. "Cienie" nr rej. 46437 prowadzonej od 03.03.1983 do 21.11.1989. Materiały dotyczące ww. oraz materiały dotyczące SOR krypt. "Cienie" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie nr 8804/84 wyjazdów za granicę dla Andrzeja Ładwikowskiego w okresie od 01.01.1985 do 01.01.1987 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) wniesione przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.