Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Witold
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 20-11-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Janusz Jóźwiak figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. słupskiego» sporządzonym 15.12.1981. Ww. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ RI «Solidarność» w Słupsku. Pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. IV KWMO w Słupsku. 28.12.1981 wobec ww. uchylono decyzję o internowaniu. IPN Gd 002/35 t. 1, 2 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] 17.02.1981 zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO w Słupsku pod nr 5245 do SO krypt. "Solidarność Wiejska" nr rej. 5205 prowadzonej od 4.02.1981 do 8.12.1989 w związku z "nielegalną" działalnością antysocjalistyczną. 13.02.1982 wyrejestrowany ze SO krypt. "Solidarność Wiejska" i pod nr 5245 kontrolowany operacyjnie przez Wydz. VI KWMO/WUSW w Słupsku w ramach KE krypt. "Witold" z powodu podejrzenia o kontynuowanie "nielegalnej działalności związkowej". Kontrolę zakończono 2.02.1989 z powodu zaniechania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały dot. KE krypt. "Witold" złożone do archiwum pod sygn. 1066/II zniszczono 7.11.1989 za protokołem brakowania na 16. Materiałów dot. SO krypt. "Solidarność Wiejska" brak. Materiałów o sygn. 1066/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 34 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniony 29.12.1981 na mocy decyzji nr 34 o uchyleniu internowania wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/12
Akta paszportowe W aktach paszportowych Janusza Jóźwiaka znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do KK (Kraje Kapitalistyczne) i KDL (Kraje Demokracji Ludowej) od 1.02.1982 do 31.01.1984 wniesione przez Wydz. IV KWMO w Słupsku (nr rej. 5245). Uzasadnienie: "Internowany w okresie od dnia 13-30.12.1981 r. B. członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ RI «Solidarność» w Słupsku. W przeszłości jawnie demonstrował wrogość wobec PZPR i szkalował organy przedstawicielskie władzy państwowej. Aktualnie podejrzany o rozpowszechnianie ulotek o treści antypaństwowej". Zastrzeżenie anulowano 24.01.1985. EASL 42990
.