Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Wiesław Arkadiusz
Nazwisko: Poczmański
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 12-01-1938
Imię ojca: Witold
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Wg charakterystyki z 15.06.64: "Po przyjęciu do KMO m.st. Warszawy skierowany został do pracy w Wydz. II na stanowisko oficera operacyjnego. Przez cały okres czasu pracuje po zagadnieniu uciekinierów i osób, które odmówiły powrotu z zagranicy do kraju. (...) Prowadzi sprawy ewidencji operacyjnej, wykonując w nich mniej skomplikowane przedsięwzięcia. Dużą jego zaletą jest zdolność pisemnego odzwierciedlania faktów, z którymi ma do czynienia w pracy operacyjnej." (k.121 akt osob.). Wg charakterystyki z 31.05.67: „(…) powierzono mu organizowanie pracy operacyjnej w Grupie X [Wydz. II KMO m.st. Warszawa], której zadaniem jest kontrwywiadowcze zabezpieczenie Central Handlu Zagranicznego. Ppor. Poczmański zorganizował system kontroli operacyjnej w CHZ „Coopexim”, „Terexport” i „Prodimex” (k.133 akt osob.). 10.06.1981 nagrodzony wyróżnieniem przez ministra spraw wew. gen.dyw. M.Milewskiego za podjęcie wielokierunkowych działań operacyjnych „przyczyniając się do zneutralizowania propagandowych wystąpień członków zorganizowanych grupy antysocjalistycznych. W wyniku tych działań społeczeństwo uzyskało obiektywne informacje odnośnie rzeczywistych celów wrogich akcji propagandowych” (k.228 akt osob.). W raporcie odnośnie przyszłej weryfikacji W.Poczmański napisał: „Po zapoznaniu się z uchwałą nr 69 RM z 21.05.90 uznałem, że nie mógłbym poddać się tzw. weryfikacji w trybie określonym tym przepisem. Nie wyobrażam sobie, na przykład, oceny moich kwalifikacji moralnych przez przedstawicieli związku zawodowego Policji. Nie znam też >innych osób o uznanym w lokalnej społeczności autorytecie moralnym i społecznymW okresie 07.09.64-21.07.65 Szkoła Oficerska w CW MSW w Legionowie; 31.10.75-23.06.78 studia w ASW w Warszawie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KS MO WARSZAWA WYDZIAŁ II OFICER OPERACYJNY - 01-06-1962
IPN Bi 059/727 3190/V akta osobowe i karta
KMO m. st. WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA - 26-07-1965
KMO m. st. WARSZAWA WYDZIAŁ II OFICER OPERACYJNY - 03-09-1965
KMO m. st. WARSZAWA WYDZIAŁ II INSPEKTOR - 01-04-1967
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ IV INSPEKTOR - 15-12-1967
MSW WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR - 24-06-1978
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ IV STARSZY INSPEKTOR - 25-06-1978
MSW WARSZAWA DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ I STARSZY INSPEKTOR - 01-05-1980
MSW WARSZAWA BRAK NA ETACIE I SEKRETARZA KOMITETU ZAKŁADOWEGO PZPR - 31-05-1981
MSW WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR - 30-03-1982
KW MO OLSZTYN KIEROWNICTWO ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA płk 01-05-1982 31-07-1990
.