Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Kamiński
Data urodzenia: 25-10-1919
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

Członek PPR a następnie członek PZPR.
W 1951 r. został "wykluczony z szeregów partii za rzekome należenie do Armii Krajowej w czasie okupacji".
W okresie pracy w KP PZPR w Jaworze prawdopodobnie pełnił również funkcję sekretarza partii. W niektórych materiałach występuje informacja, że pełnił funkcję referenta bądź kierownika-referenta wydziału personalnego KP PZPR w Jaworze.
W okresie okupacji niemieckiej od 1942 r. był członkiem NSZ w Borowie pod pseudonimem "Kański". Był dowódcą placówki NSZ w Borowie oraz wielokrotnie brał udział w walkach oddziału partyzanckiego Leonarda Zub-Zdanowicza "Ząb" przeciwko Niemcom oraz oddziałom komunistycznym.
W okresie 1944 - 1947 r. był żołnierzem w Wojsku Polskim (m.in. WOP).
W 1951 r. pracował jako kierownik Referatu Spraw Wyznaniowych przy Powiatowej Radzie Narodowej w Jaworze.
19 listopada 1952 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP we Wrocławiu.
26 listopada 1953 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 8 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 5 lat.
27 czerwca 1954 r. został zwolniony z więzienia po umorzeniu śledztwa przez Sąd Wojewódzki w Lublinie.
Źródła:
IPN Lu 015/605, akta dotyczące Jana Kamińskiego, IPN Wr 024/2869, akta dot. Jana Kamińskiego; Chodakiewicz M.J., Narodowe Siły Zbrojne "Ząb" przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999, s. 106.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Personalny Komitet Powiatowy Jawor PZPR 1949 1950 IPN Lu 015/605
.