Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Senkowski
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 27-10-1955
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 24.10.1980 zarejestrowany pod nr. 38833 w ramach sprawy SOS o krypt. "Szyb" (nr rej. 3683), założonej na "fakt przerwy w pracy w Kopalni Węgla Kamiennego >Thorez< w Wałbrzychu". Materiałów o sygn. II-749 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 12.02.1982 zarejestrowany pod nr. 4834 do SOR o krypt. "Julia" (nr rej. 4668), dot. strajku okupacyjnego w pojedynczym ochranianym zakładzie szybu "Julka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" w Wałbrzychu. Materiałów o sygn. II-998 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego/ skazanego Dot. Z. Senkowskiego zatrzymanego 15.12.1981, na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu (1Ds 1771/81/s) tymczasowo-aresztowanego i umieszczonego 30.12.1981 w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu, a następnie 03.02.1982 skazanego wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Dnia 26.02.1982 ww. został przeniesiony do Zakładu Karnego we Wrocławiu, a 26.03.1982 zwolniony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 20.03.1982. IPN Wr 31/1160 (53/1982)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 03.02.1982 uznany winnym m.in. tego, że w dniu 14 grudnia 1981 będąc pracownikiem jednostki zmilitaryzowanej Kopalni Węgla Kamiennego ">Thorez< w Wałbrzychu nie odstąpił od udziału w działalności związkowej, która została zawieszona przez to, że będąc wybrany na przewodniczącego komitetu strajkowego, zaakceptował ten wybór, współdziałał w redagowaniu regulaminu i postulatów zgłaszanych przez górników (...)”, i skazany na 2 lata pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego-aresztowania, licząc od 16.01.1981. Wyrokiem Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej w Warszawie z 20.03.1982 ww. warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary na okres próby przez 3 lata. Jak wynika z akt sprawy, była ona początkowo prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu [1(Ds. 1771/81/S), a następnie Postanowieniem z 21.12.1981 przekazana do Prokuratury Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (PoŚl.II.23/81). IPN Wr 101/368-369 (So.W 65/82 t.1-2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 14.06.1989 zarejestrowany pod nr. 13011 w ramach SOR o krypt. "Dżuma" (nr rej. 12651), dot. powstania w KWK "Thorez" Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność", którego Z. Senkowski został przewodniczącym. IPN Wr 025/427 (II-3188)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 06.05.1982 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Sęk" na „fakt wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych, instytucji, związków, stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycz.[nej]". Materiałów o sygn. II-1228 brak. Wpis na postawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.