Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Sołoducha
Miejsce urodzenia: Horodyszcze
Data urodzenia: 12-04-1938
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dot. J. Sołoduchy internowanego w okresie od 13.12.1981 do 23.03.1982 początkowo w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a od 08.01.1982 w OO w Kamiennej Górze. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "nawoływał do niepokojów społecznych". IPN Wr 30/701 (73/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany ze względu na "operacyjne ujawnienie faktów podejmowania wrogiej działalności i przeciwdziałanie im". Dnia 28.07.1983 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Ref. V SB KR MO w Bystrzycy Kłodzkiej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 15.09.1983 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE "Wywrotowiec", założonego na "fakt wroga działalność w środowiskach, terror". Materiały o sygn. II-1587 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. zawiązania się Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Bystrzyckich Zakładach Wyrobów Papierowych, którego inicjatorem powstania i członkiem był m.in. J. Sołoducha - "w latach 1980-81 aktywny działach >S<, przewodniczący MKZ NSZZ >S< w Bystrzycy Kł., członek Zarządu Regionu Dolny Śląsk (...)". IPN Wr 025/608 (II-3416)
Akta paszportowe W aktach postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do KK i KS w okresie 21.02.1982-20.02.1984 wniesione przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w związku internowaniem J. Sołoduchy w ramach akcji "Jodła". EAWB 064262
.