Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Ogłoziński
Miejsce urodzenia: Nietkowice
Data urodzenia: 26-03-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Ogłoziński rejestrowany do SOR „Pryzmat” 23.08.1983. Dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 4479/II, zniszczono za protokołem nr 65/90 z 11.01.1990 r. Materiały o sygn. 4479/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze „Od 1982 do końca 1983 zajmował się produkcją i kolportażem na terenie miasta »Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego«.” IPN Po 024/849 (879/II).
Akta sądowe Działalność w rozwiązanym związku „Solidarność”. Produkcja i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Po 95/5.
Akta aresztowanego-skazanego Andrzej Ogłoziński został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w okresie od 1982 r. do grudnia 1983 r. w Zielonej Górze działał w rozwiązanej organizacji »Solidarność«, produkując i kolportując nielegalne wydawnictwa o fałszywej i szkodliwej treści, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL.” IPN Po 142/1452 (6464).
.