Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Fedeńczak
Miejsce urodzenia: NOWOGARD
Data urodzenia: 24-10-1955
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak informacji o zabarwieniu sprawy. W dn. 18.03.1985 sprawę do prowadzenia przejął Pion VI RUSW Gryfice. Mat. zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 287/82 z 22.09.1982, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Osadzony w AŚ w Szczecinie, następnie w OO w Wierzchowie Pom. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 244/82 z 20.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 2 (848/IV)
Akta internowanego Internowany w dn. 22.09.1982 na mocy decyzji o internowaniu nr 287/82, jako podejrzewany o to, że „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Przyjęty do OO w Wierzchowie Pom. w dn. 10.01.1982. Zwolniony w dn. 06.12.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 244/82 z 20.11.1982. IPN Sz 266/47, IPN Po 161/1
Akta administracyjne „Meldunki operacyjne od dnia 01.01.1985 (nr 0001/85) do dnia 85.04.01 (nr 0157/85)”. A. Fedeńczak występuje w meldunku z dn. 26.01.1985, jako czynny uczestnik spotkania poświęconego duszpasterstwu rolników oraz figurant sprawy „Kret”. IPN Sz 0012/222 t. 1 (953/IV)
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdują się doniesienia TW „Aga” dotyczące A. Fedeńczaka z dn. 22.06.1981 – 16.03.1983. IPN Sz 0010/35 t. 1-3 (40941/I)
.