Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Niesyn
Miejsce urodzenia: Nieścierowicze ZSRR
Data urodzenia: 06-01-1919
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teofila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały w większości zostały zniszczone za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (I/10190); materiały dot. M. Niesyna zostały zniszczone.
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Dn. 6.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Zwolniony dn. 13.05.1982. IPN Sz 264/151
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 6.08.1982 przez KPMO Łęczna jako figurant KE krypt. "Brodaty" nr rej. 28251, następnie przejęty przez Wydz. VI WUSW Lublin. Był "podejrzany o antysocjalistyczną działalność w chłopskich związkach zawodowych. W toku kontroli ustalono, że w przeszłości figurant aktywnie działał w takich organizacjach jak ROBCiO i NSZZ >S< R I. Przeprowadzono z nim 4 rozmowy profil.-ostrzegawcze". IPN Lu 0229/1128 (MF 11311/2)
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - W dniu 19.04.1983 przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zarejestrowano w Wydz. "C" KWMO Lublin w dn. 11.05.1983 pod nr 1018. IPN Lu 0276/196 k. 40 oraz karta Mkr-2
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin pod nr 1181. IPN Lu 0276/196 k. 46 poz. 1181.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzgawczych" -"Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą przed ewentualnym podjęciem antysocjalistycznych wystąpień w przypadku wyjazdu wym. na uroczystości do Częstochowy w dniu 1-4.09.1984. Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin w dn. 10.09.1984 pod nr 1242. IPN Lu 0276/196 k. 48 poz. 1242 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - "W dniu 1986-05-09 SB RUSW w Łęcznej dokonała w zabudowaniach wymienionego przeszukania, zakwestionowano do celów procesowych wydawnictwa bezdebitowe. W dniu 1986-05-09 zatrzymany prewencyjnie na 48 godz. w celu niedopuszczenia do zakłócania uroczystości kościelnych poświęconych Duszpasterstwu Rolników w kaplicy w Ciechankach Łańcuchowskich gm. Łęczna. W dniu 1986-05-11 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, w czasie której oświadczył, że działalności opozycyjnej nie zaprzestanie". Zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW Lublin pod nr 1323. IPN Lu 0276/196 k. 51 poz. 1323 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych". W dniu dniu 1987-06-03 z M. Niesynem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą "ponieważ mógł on zakłócić porządek publiczny i porządek prawny w kraju w m-cu czerwcu 1987 r. Ostrzeżono go o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów art. 49, 50, 51, 52a, 56, 61, 63, 63a, 67 kw. Wymieniony oświadczył, że treści rozmowy do wiadomości nie przyjmuje, na powitanie papieża do Lublina uda się i zachowa się jak katolik". Zarejestrowano dn. 22.12.1987 w Wydz. "C" WUSW Lublin pod nr 1404. IPN Lu 0276/196 k. 54 poz. 1404.
.