Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Czesław
Nazwisko: Pietrzyński
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 22-03-1952
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W aktach znajduje się informacja dot. sprawy o wykroczenie RSOW 39/87 prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUSW w Poznaniu w okresie 03.06.1987-17.08.1987. W ramach ww. sprawy, będącej elementem akcji prowadzonej w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce, w dniu 04.06.1987 dokonano przeszukania mieszkania oraz odbyto z ww. „rozmowę profilaktyczną”. IPN Po 06/286 t. 21 (366/2/58), IPN Po 06/286 t. 55 (366/2/77).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie jako były aktywny działacz „Solidarności” biorący czynny udział m.in. w kolportażu „wrogiej literatury”, utrzymujący kontakty z przedstawicielami opozycji, uczestniczący w spotkaniach o „negatywnym charakterze politycznym”. W czerwcu 1989 r. powołany na Przewodniczącego Zakładu NSZZ „Solidarność” na terenie WTZ „Telkom-Teletra” w Poznaniu. SO dot. prowadzenia „nielegalnej” działalności politycznej w strukturach „Solidarności”. IPN Po 08/2234 (12889/II).
.