Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Maria
Nazwisko: Zechenter
Nazwisko rodowe: Smolarczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-09-1959
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Anna Smolarczyk była rozpracowywana w ramach SOR "Księgarz". Została zarejestrowana 30.11.1979 pod numerem KR 22633 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Rozpracowywana ze względu na aktywną działalność w SKS, a od 1980 w NZS na UJ. Sprawę przekwalifikowano 10.03.1987 na KE krypt. "Księgarz". Całość materiałów zniszczono w 1990. Akta 17508/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Materiały SOR "Księgarz" KR 22633 przekwalifikowano 10.03.1987 na kwestionariusz ewidencyjny "Księgarz". Anna Zechenter była kontrolowana operacyjnie w ramach KE z powodu kontynuowania działalności opozycyjnej. Całość materiałów SOR i KE złożono 30.08.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17508/II. Akta zostały zniszczone w 1990. Akta 17508/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe Anny Zechenter. Odmowa wydania paszportu do Bułgarii w 1982. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (WKŚ) nr Z-8749/84 w okresie 03.11.1984-03.11.1986 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie z powodu działalności w podziemnych strukturach NZS, druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Zastrzeżenie odwołano 20.01.1987. IPN Kr 37/124165 (EAKR 124165)
.