Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Pobojewski
Miejsce urodzenia: Żarnowo
Data urodzenia: 17-11-1927
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęte na podstawie doniesienia źródła "Tajemniczy B", który donosił o posiadaniu broni przez Pobojewskiego Czesława. Zatrzymany 26.09.1946 przez PUBP Augustów za przynależność do AK-WiN i posiadanie broni. Rewizję domową dokonano tego samego dnia. Osadzony w areszcie przy PUBP. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z dnia 12.10.1946. Śledztwo zakończono 15.10.1946 skierowaniem sprawy do prokuratury. Dnia 30.10.1946 WPR w Białymstoku skierował sprawę do sądu wraz z aktem oskarżenia. IPN Bi 07/747 (1505/III) oraz zapisy ewidencyjne.
Akta sądowe Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Augustowie dnia 5.11.1946 skazał Pobojewskiego Czesława na karę 15 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat za to, że "od drugiej dekady miesiąca marca 1946 do chwili zatrzymania tj. 26.09.1946 bez prawnego zezwolenia władz przechowywał w odległości 500 metrów od swojego domu we wsi Żarnowo gmina i powiat Augustów zdatną do użytku broń palną". Dnia 12.11.1946 przeniesiony do więzienia w Białymstoku. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z dnia 19.03.1947 orzeczoną karę na podstawie amnestii zmniejszono do 10 lat. Dnia 20.05.1947 przeniesiony do więzienia w Płocku. Prośba z dnia 12.06.1950 o ułaskawienie została odrzucona. Postanowieniem WSR w Białymstoku z dnia 24.07.1953 zwolniony warunkowo z odbycia pozostałej części kary. Wolność odzyskał 1.08.1953. IPN Bi 212/401 (Dr 107/46)
Akta prokuratorskie Sprawozdania Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. W materiałach znajduje się wycinek z gazety z roku 1946 dotyczący skazanego w trybie doraźnym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Augustowie Pobojewskiego Czesława, skazanego na karę 15 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. IPN Bi 184/8 (13/46)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członka organizacji WiN Komendy Obwodu Suwałki opisanej w charakterystyce nr 98. W 1942 aresztowany przez Niemców. Przebywał w obozie "do wyzwolenia". Od 1944 utrzymywał kontakty i współpracował z AK-WiN na terenie pow. augustowskiego do chwili aresztowania 26.09.1946 przez PUBP w Augustowie. Skazany przez WSR na 15 lat więzienia. Zwolniony 1.08.1953. IPN Bi 019/125/3 (2/55)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na pomocnika organizacji WiN Komendy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego opisanej w charakterystyce nr 98. W 1942 aresztowany przez Niemców. Przebywał w obozie "do wyzwolenia". Od 1944 utrzymywał kontakty i współpracował z AK-WiN na terenie pow. augustowskiego do chwili aresztowania 26.09.1946 przez PUBP w Augustowie. Skazany przez WSR w Białymstoku na 15 lat więzienia. Zwolniony 1.08.1953. IPN Bi 019/126/1 (2/59)
.