Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Adam
Nazwisko: Solak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 28-01-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Solak figuruje w aktach SOS krypt. "Delta" KR 20745. Kontrolowany operacyjnie w związku z utrzymywaniem kontaktów z działaczami SKS w Krakowie. IPN Kr 010/12031 (14832/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Solak był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Organizator" nr rej. KR 21712. Został zarejestrowany 05.04.1979 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Współpracował z krakowskim SKS, a następnie włączył się w działalność NSZZ "Solidarność". Internowany od 13.12.1981 do 09.03.1982. Materiały sprawy złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15215/II. Akta połączono z dokumentacją dot. internowania. Całość materiałów SOS "Organizator" zniszczono we wrześniu 1989. Akta 15215/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". Zbigniew Solak występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Zbigniew Solak, decyzją KWMO w Krakowie został 13.12.1981 internowany. Osadzony w Nowym Wiśniczu a następnie Rzeszowie-Załężu. W dniu 08.02.1982 podjął głodówkę protestacyjną. Od 9.03.1982 decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie tymczasowo aresztowany. IPN Rz 52/255
Akta prokuratorskie Akta WPG w Rzeszowie dotyczące Z. Solaka. Aresztowany z powodu wykonywania piosenek o charakterze "antypaństwowym i antysocjalistycznym" 2.02.1982 podczas internowania. Dnia 1.03.1982 WPG w Rzeszowie wszczęła śledztwo. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 6.09.1982 uchylono areszt tymczasowy, a wyrokiem z 7.10.1982 Z. Solak został uniewinniony. IPN Rz 287/78 (Pg. Śl. II 57/82)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko Z. Solakowi i innym. Dnia 9.02.1982 aresztowany podczas internowania w OO Rzeszów Załęże za śpiewanie, wraz z innymi piosenek o treści antykomunistycznej. Oskarżony z art. 270 § 1 kk. Uniewinniony wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 07.10.1982. IPN Kr 47/214 t. 1-2 (SOW 216/82)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w Areszcie Śledczym w Rzeszowie Zbigniewa Solaka. Przeniesiony z ośrodka dla internowanych do aresztu. Wraz z innymi 2.02.1982 śpiewał piosenki o treściach antykomunistycznych. Zwolniony 07.09.1982. IPN Rz 53/250
Akta paszportowe Akta paszportowe Z. Solaka. Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-6832 w okresie 1.01.1982-1.01.1984 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie z powodu prowadzenia działalności opozycyjnej. Zastrzeżenie odwołano 05.06.1985. IPN Kr 37/48191 (EAKR 48191)
.