Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Radkiewicz
Miejsce urodzenia: Razmierki
Data urodzenia: 19-01-1903
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:

Od 1925r. czł. KPP, w PPR od 1944 roku, następnie w PZPR. Generał dywizji WP od 22.07.1947r. W latach 1923 - 1924 słuchacz Komunistycznego Uniwersytetu Mniejszości Narodowych Zachodu w Moskwie. W latach 1940-1942 jako porucznik Armii Czerwonej w służbie administracyjnej przy Froncie Zachodnim. Od 15.08.1943r. ochotniczo w WP - zastępca dowódcy 2 Pułku Artylerii Lekkiej w II Dywizji Piechoty. W 1944r. członek ZG ZPP, oraz zastępca sekretarza Biura Komunistów Polskich. Wykluczony z KC PZPR i PZPR 18.05.1957 roku. Od 1958r. zatrudniony w Urzędzie Rezerw Państwowych, od 1958r. do 1963r. dyr. Departamentu Planowania i Inwestycji, od 1963r. do 1968r. dyr. gen. w Urzędzie Rezerw Państwowych, od 1968r. na emeryturze.
Zmarł 13.12.1987r. w Warszawie
Źródło: IPN BU 2347/13/CD/1; IPN BU 1572/3712, k. 2; IPN BU 2174/1529, s. 1, 3, 4, 10, 17.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Lublin Brak 21-07-1944 12-1944 IPN BU 2347/13/CD/1, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s.180, 415.
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 08-1944 20-12-1948 Skład Centralnych Władz PPR..., s. 1.
Minister Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa Brak 12-1944 7-12-1954 IPN BU 2347/13/CD/1, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 180,415.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PPR 12-12-1945 20-12-1948 Skład Centralnych Władz PPR..., s. 6.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1948 05-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 415.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-07-1955 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 260, 415.
Minister Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszawa Brak 07-12-1954 19-04-1956 IPN BU 2347/13/CD/1, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 415,197.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka funkcjonariuszy MSW Karta Ewidencyjna współpracownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego 15553/V IPN BU 0218/1417 (MSW 15553/V) Adnotacja na karcie: "W teczce osobowej znajdują się tylko decyzje emerytalne"
Kartoteka Członków nielegalnych organizacji Biura "C" Karta E-14/1: Data zapisu: 27 III 80, treść i nr sprawy: Stempel o treści: "Materiały w II Wydziale Biura "C" MSW Nr 986/X. Do 1939 nauczyciel w szkole pod Płockiem. W okresie okupacji przebywał na terenie Zw. Radzieckiego. Po wyzwoleniu Minister BP." IPN BU 0298/515 (MSW 986/X)
Karoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: Data zapisu: 20 I 76, treść i nr sprawy: Stempel o treści: "Materiały w II Wydziale Biura "C" MSW Nr 250/X/70str.9.250/X/80,133,211. Przechodzi w zeznaniach Romanowicz-Janic, Bieńkowskiego, Zawadzkiego-Aleksandrowa." IPN BU 0298/340 (MSW 250/X/70) IPN BU 0298/350 (MSW 250/X/80) IPN BU 0298/401 (MSW 250/X/133) IPN BU 0298/477 (MSW 250/X/211) Odnaleziono materiał archiwalny o sygn. IPN BU 0298/893 dotyczący różnej korespondencji do min. Radkiewicza.
.