Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Helena
Nazwisko: Szwed-Śniadowska
Nazwisko rodowe: Szwed
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 03-03-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Anna Szwed była kontrolowana operacyjnie w ramach SOS krypt. "Autograf" KR 18633. Zarejestrowana 15.09.1977 pod nr rej. KR 19211. Brała udział w petycji do władz państwowych związanej z utworzeniem i działalnością SKS. Materiały z SOS krypt. "Autograf" dotyczące A. Szwed włączono do rozpracowania w ramach SOS krypt. "Beta". Akta SOS "Autograf" złożono 19.01.1978 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 14164/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta 14164/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Po zakończeniu sprawy "Autograf" Anna Szwed była kontrolowana operacyjnie w SOS krypt. "Beta" KR 19792. Brała aktywny udział w powstaniu i działalności Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w Krakowie, a następnie NSZZ "Solidarność" na UJ. W związku z aktywizacją dzałalności politycznej A. Szwed na podstawie dotychczasowej dokumentacji w 1980 założono na nią SOR "Kobra". Materiały sprawy "Beta" złożono 05.03.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod nr 15475/II. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z uwagi na aktywizację działalności Anny Szwed w strukturach NSZZ "Solidarność", kontakty z działaczami KPN Wydział III KWMO w Krakowie rozpoczął jej rozpracowanie w ramach nowej sprawy o krypt. "Kobra" KR 19211. Kiedy została etatowym pracownikiem ZR NSZZ "Solidarność" materiały SOR "Kobra" przekazano 19.09.1981 do dalszego prowadzenia przez Wydział V KWMO w Krakowie, który założył 12.10.1981 na podstawie posiadanych materiałów Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Rataj" 25099. IPN Kr 010/12099 (16333/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Anna Szwed została zarejestrowana 12.10.1981 do nr KR 25099 przez Wydział V WUSW w Krakowie z powodu prowadzenia aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". Była pracownikiem Regionu "Małopolska". Z związku z wejściem w sferę zainteresowania Wydziału IV w dn. 04.04.1983 materiały KE zostały przekazane do Wydziału IV KWMO w Krakowie. Kontrolę operacyjną zakończono i 29.02.1984 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16333/II. Materiały dotyczące internowania z Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie skomasowano do tej samej sygnatury. Akta operacyjne ze spraw "Kobra" I "Rataj" złożonych pod sygn. 16333/II w większości zniszczono w listopadzie 1989. Pozostały szczątkowe akta 16333/II wraz z włączonymi aktami internowania A. Szwed. IPN Kr 010/12099 (16333/II)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". Anna Szwed występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Anna Szwed została internowana 13.12.1981 decyzją nr 25 KWMO w Krakowie. Od 30.12.1981 przebywała w Areszcie Śledczym w Kielcach, a od 21.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W okresie 23.06 - 22.07.1982 uzyskała przepustkę celem podjęcia leczenia. decyzją nr 157 KWMO w Krakowie z 02.07.1982 uchylono internowanie. IPN Bi 53/110
Akta internowanego Akta internowanej Anny Szwed. Zatrzymana i internowana 13.12.1981 decyzją nr 25 KWMO w Krakowie. Przebywała w OO Gołdap. W dn. 23.06.1982 otrzymała przerwę w internowaniu z powodu stanu zdrowia. Decyzją KWMO w Krakowie nr 157 z 02.07.1982 uchylono internowanie. IPN Kr 076/142 (16333/II), IPN Kr 0102/140(16333/I) mkf.
Akta paszportowe Akta paszportowe Anny Szwed. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6925 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie w okresie 05.01.1982-05.01.1984 z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność" i internowania. IPN Kr 37/196036 (EAKR 196036)