Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Napiórkowski
Miejsce urodzenia: Mroczki
Data urodzenia: 18-08-1934
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edmund Napiórkowski w dniu 13.01.1984 został zarejestrowany pod numerem 84062 przez Wydz. VII Dep. V MSW w kategorii Kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Cel planowanego pozyskania: "uzyskiwanie informacji o zagrożeniach występujących w dziedzinie handlu zagranicznego". Zapisano też "operacyjne możliwości kandydata" jako zatrudnionego na stanowisku st. specjalisty w Dep. Polityki Handlowej Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Dnia 26.06.1984 E. Napiórkowski został wezwany do MSW, w czasie rozmowy z funkcjonariuszem podkreślił, że: „lojalność wobec przełożonych, jak i zasady moralne nie pozwalają mu na podjęcie się współpracy z SB (…)”. Na propozycje kolejnych spotkań, już poza gmachem MSW, "telefonicznie poinformował funkcjonariusza, że nie widzi sensu dalszych rozmów". Ponieważ Edmund Napiórkowski odmówił utrzymywania kontaktów z SB, dn. 13.05.1985 "zrezygnowano z pozyskania - odmówił współpracy" (następnie miał zostać objęty doraźną kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Resort”). W związku z powyższym dnia 15.05.1985 został zdjęty z ewidencji. W dniu 27.06.1985 zgromadzone na jego temat materiały SB zostały złożone, a następnie sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 18779/I-k, mikrofilm tych akt – sygn. 18779/1. IPN BU 001052/514 (18779/1) mikrofilm.
.