Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisława Halina
Nazwisko: Ofrecht
Nazwisko rodowe: Sierżycka
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 26-08-1926
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.11.1982 Stanisława Ofrecht (wówczas urzędniczka w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Budopol” w W-wie i aktywistka NSZZ „Solidarność”) na podstawie informacji tajnego współpracownika SB została zarejestrowana pod numerem 36971 przez SB z Wydz. V KS MO jako figurantka Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Siatka” (nr rej. 36051) - założonej 29.06.1982. Dnia 11.04.1983 ww. SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Przyczyną rozpoczęcia tej inwigilacji Stanisławy Ofrecht była jej "wroga działalność w środowisku załogi Huty W-wa” i to, iż była „podejrzana o przynależność do organizacji podziemnej >S< na terenie zakładu pracy. Ustalono, iż figurantka m.in. prowadziła kolportaż nielegalnej prasy oraz brała udział w organizowaniu uroczystości >rocznicowych<. Z figurantką przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Zakończono zaniechaniem wrogiej działalności”. Z dniem 18.02.1986 sprawę tę zdjęto z ewidencji. Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9010/II, a następnie sfilmowano pod sygn. 9010/2. IPN BU 0256/691 (9010/II).
Akta Wydz. Śledczego KS MO z roku 1982 zawierają m.in. zapisy informujące, iż w dniu 9.11.1982 Stanisława Ofrecht - "działaczka nielegalnej struktury Solidarności” - została internowana na wniosek SB z Wydz. V KS MO i na mocy decyzji Komendanta Stołecznego MO nr 28/O/82 z dnia 9.11.1982 oraz na podstawie artykułu 42 ustęp 1 ustawy z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Powód internowania ww. działaczki: "kolportaż nielegalnych wydawnictw". Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Dnia 7.12.1982 jej internowanie uchylono. Figuruje w materiałach sygn. IPN Sz 264/281 dot. Ośrodków Odosobnienia w Darłówku i Jaworzu. IPN BU 0787/200 (3666/III), IPN BU 01326/1465 (3666/3) mikrofilm, IPN Gd 149/281 (28/O/82).
.