Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Agnieszka
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Nowakowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-04-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 20.06.1978 Krystyna Nowakowska (wówczas studentka IV roku etnografii na Wydziale Historycznym UW, zamieszkała w Warszawie przy ul. Sady Żoliborskie) na podstawie doniesień agenturalnych została zarejestrowana pod numerem 23791 przez SB z Wydz. III KS MO jako figurantka Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Sad”. Od dnia 17.03.1979 była inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Powód tej inwigilacji: „wg informacji przekazanej przez TW ps. >Yoko<, w okresie grudzień 1977 – marzec 1978 brała czynny udział w drukowaniu nielegalnego pisma >Robotnik< (…). W dniu 22.05.1978 uczestniczyła w zebraniu KSS >KOR< (…). W dn. 12.01.1979 z figurantką przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówiła składania wyjaśnień odnośnie działalności antysocjalistycznej, kolejną rozmowę operacyjną odbyła 27.07.1979 – również odmówiła składania wyjaśnień”. Prowadzenie inwigilacji Krystyny Nowakowskiej zakończono w marcu 1980 z powodu odnotowanego "zaniechania wrogiej działalności". Dnia 16.04.1980 sprawę tę zdjęto z ewidencji. Jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 6443/II, a następnie sfilmowano pod sygn. 6443/2. IPN BU 0247/345 (6443/II), IPN BU 01322/1600 (6443/2) mikrofilm.
Krystyna Nowakowska występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bieszczady" prowadzonej w latach 1979-1982 przez Wydział VI Departamentu II MSW. Sprawa ta dotyczyła rozpracowania grupy kilkunastu działaczy i aktywistów KSS-KOR i NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze uczestniczących w redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu "nielegalnych wydawnictw", w tym pisma "Robotnik". IPN BU 0222/254 t. 1 (53140/II/1).
Krystyna Nowakowska figuruje w zapisach ewidencyjnych KS MO z lat 1979-1981. Wynika z nich, iż dnia 19.01.1979 SB z Wydz. III KS MO wniosła o "zastrzeżenie wyjazdów" K. Nowakowskiej "do WKŚ (poza KDL)" w okresie od 19.01.1979 do 18.01.1981 (nr Z-I-A/79-81). W uzasadnieniu tego zakazu wydawania paszportu podano: „aktualnie jest zaangażowana w prowadzenie wrogiej politycznie działalności – druk i kolportaż >Robotnika<. Utrzymuje stałe kontakty z osobami wchodzącymi w skład KSS-KOR, a pobyt za granicą może wykorzystać do prowadzenia działalności antysocjalistycznej”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.