Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Norowicz
Miejsce urodzenia: Chiłowszczyzna
Data urodzenia: 14-11-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 13.05.1975 Helena Norowicz (wówczas aktorka Teatru „Studio” w Warszawie) z uwagi na jej "kontakty z akredytowanymi w Warszawie pracownikami placówek dyplomatycznych kk" została zarejestrowana pod numerem 41393 przez Wydz. V Dep. II MSW w kategorii "zabezpieczenie". Następnie była "opracowywana" jako wytypowany Kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). W notatce z dn. 30.09.1975 inspektor Wydz. V Dep. II MSW odnotował, że: „ww. została ustalona jako kontakt figuranta sprawy krypt. >Durban 1<, szefa przedstawicielstwa Hiszpanii”. Powód zakończenia tej obserwacji i rozpoznania kTW: „opracowywano >NH< pod kątem ewentualnego pozyskania do współpracy z naszą służbą (…). Jednak ze względu na fakt opuszczenia Polski na stałe przez ww. [hiszpańskiego] figuranta, odstąpiono od dalszego opracowania i prowadzenia z nią rozmów operacyjnych”. W związku z tym, z dniem 15.09.1975 sprawę tę zdjęto z ewidencji. Zgromadzone materiały złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 13389/I-k. Akta te zniszczono we wrześniu 1983 (za protokołem brakowania nr 66). Pozostał mikrofilm tych akt – sygn. 11076/1 (wykonany 28.02.1976). IPN BU 001043/1075/J (11076/1) mikrofilm.
Helena Norowicz występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Durban 1" (nr rej. 27736) - dot. operacyjnej kontroli szefa Przedstawicielstwa Konsularno-Handlowego Hiszpanii w Warszawie, podejrzewanego przez SB o prowadzenie w Polsce w latach 1970-75 "działalności wywiadowczej". Sprawa ta była prowadzona w latach 1969-1982 przez Wydział V Departamentu II MSW. W materiałach tych znajdują się m.in. "plan kombinacji operacyjnej" w stosunku do hiszpańskiego figuranta ww. sprawy i charakterystyki jego "kontaktów", w tym Heleny Norowicz. IPN BU 003090/131 t. 1 (49083/II/1), IPN BU 003189/117 (6799/2) mikrofilm.
.