Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-02-2019 08:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Zbigniew
Nazwisko: Niemiec
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 22-10-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Księga kontrolna Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947; Terminarz spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Janusz Niemiec występuje w materiałach pod nazwiskiem Żubryd. Zatrzymany jako 5 letnie dziecko w związku z działalnością swego ojca Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, dowódcy zgrupowania partyzanckiego pod nazwą Samodzielny Batalion Operacyjny, działającego w latach 1945-1946 na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego (zamordowanego wraz z żoną w październiku 1946 r. przez agenta UB) . Na mocy rozkazu szefa WUBP w Rzeszowie z 27.05.1946 Janusz Żubryd został zatrzymany jako podejrzany o „współpracę z bandą Żubryda - NSZ”, od 01.06.1946 w areszcie WUBP w Rzeszowie. Zwolniony 28.08.1946. Janusz Niemiec s. Antoniego Żubryda i Janiny (z d. Praczyńska), został adoptowany przez siostrę matki Stefanię Niemiec (z d. Praczyńska), przyjął nazwisko jej męża Jana Niemca. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4
Materiały administracyjne Protokół brakowania akt śledczych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. W aktach znajduje się informacja o brakowaniu materiałów o sygn. 350/II dotyczących ww. W rubryce powód zarejestrowania figuruje zapis: „Niepotwierdzona współpraca z d-cą bandy Żubrydem”. IPN Rz 0198/61