Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Zbigniew
Nazwisko: Niemiec
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 22-10-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Niemiec występuje w materiałach pod nazwiskiem Żubryd. Zatrzymany jako 5 letnie dziecko w związku z działalnością swego ojca Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, dowódcy zgrupowania partyzanckiego pod nazwą Samodzielny Batalion Operacyjny, działającego w latach 1945-1946 na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego (zamordowanego wraz z żoną w październiku 1946 roku przez agenta UB). Na mocy rozkazu szefa WUBP w Rzeszowie z 27.05.1946 Janusz Żubryd został zatrzymany jako podejrzany o „współpracę z bandą Żubryda - NSZ”, od 01.06.1946 w areszcie WUBP w Rzeszowie. Zwolniony 28.08.1946. Janusz Niemiec s. Antoniego Żubryda i Janiny (z d. Praczyńska), został adoptowany przez siostrę matki Stefanię Niemiec (z d. Praczyńska), przyjął nazwisko jej męża Jana Niemca. Wpis na podstawie księgi kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz terminarza spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4.
Protokół brakowania akt śledczych oraz wykaz osób, których dotyczyły zniszczone materiały sporządzony w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w 1983 roku. W aktach znajduje się informacja o brakowaniu materiałów o sygn. 350/II dotyczących Janusza Żubryda (Niemca). W rubryce powód zarejestrowania figuruje zapis: „Niepotwierdzona współpraca z d-cą bandy Żubrydem”. IPN Rz 0198/61.
.