Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan Henryk
Nazwisko: Brycht
Miejsce urodzenia: Dmenin
Data urodzenia: 26-06-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aleksandra
Znany/a też jako:
Julian Matras


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Zagadnieniowa Skomasowane materiały dotyczą ujawniania się w 1947 r. członków organizacji podziemnych. Zawierają oświadczenie L. Brychta z dn.17.03.1947 o działalności konspiracyjnej w okresie 1944-1947 w Szarych Szeregach, w Konspiracyjnym Wojsku Polskim, aresztowaniu i ucieczce z PUBP Radomsko, ukrywaniu się pod nazwiskiem Julian Matras. IPN Wr 032/189 t. 4 (IV-2285); IPN Ld pf 87/3 (438/X)
Materiały operacyjne Pozostałe po wybrakowaniu, szczątkowe materiały dot. rozpracowania L. Brychta w związku z ujawnieniem swojej przynależności do KWP. IPN Ld 011/1156 (5910/II)
Akta śledcze L. Brycht po ujawnieniu się, ponownie podjął w 1948 r. działalność w KWP na terenie Wrocławia. Wydz. Miejski WUBP Wrocław prowadził sprawę o „dokonywanie napadów terrorystyczno-rabunkowych”. Dn. 04.12.1948 przeprowadzono rewizje, przesłuchania i zatrzymania podejrzanych, w tym L. Brychta. Sprawę 15.12.1948 przejął Wydz. Śledczy, 28.12.1948 skierował dalej do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Materiały złożono w archiwum 14.01.1949 pod sygn. 2293/I. W dn. 21.05.1969 materiały o sygn. arch. 2293/I dołączono do materiałów o sygn. 2294/I. W 1971 r. zostały przerejestrowane na 2294/III. Materiały zniszczono w grudniu 1989. Materiały o sygn. 2294/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Występuje w śledztwie dot. osoby, oskarżonej o niepoinformowanie władz o znajomości z L. Brychtem, mimo posiadania wiedzy o jego działalności konspiracyjnej. IPN Wr 038/744 (2814/III)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko L. Brychtowi, aresztowanemu 04.12.1948. Osadzony w areszcie śledczym WUBP we Wrocławiu. Oskarżony o zamiar zamachu na funkcjonariuszy MO, przechowywanie broni oraz o działalność, od lutego do grudnia 1948, w „nielegalnej organizacji”. Skazany w trybie doraźnym, podczas procesu pokazowego, wyrokiem WSR we Wrocławiu z dn. 20.01.1949 na karę śmierci, zamienioną 10.02.1949 prawem łaski Prezydenta na dożywocie. Dn. 27.10.1953 na mocy decyzji Rady Państwa zmniejszono karę do 12 lat więzienia. W wyniku rewizji z dn.18.04.1955 Najwyższy Sąd Wojskowy dokonał zmiany kwalifikacji prawnej części czynów. Zwolniony przedterminowo 08.11.1956. Osadzony kolejno w Więzieniu nr 1 we Wrocławiu, w Goleniowie, w OPW w Strzelcach Opolskich, w Sieradzu, Więzieniu nr 1 w Łodzi. IPN Wr 21/3166 (SR 53/49)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany ze względu na przeszłość, działalność w stowarzyszeniu „PAX” oraz negatywny stosunek do rzeczywistości PRL. IPN Ld 014/172 (04413/II); IPN Ld 047/212/J (04413/2 mkf)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka Nr 88 dot. „ugrupowania b.n., dowódca - Lucjan Brycht vel Julian Matras, okres działalności - luty-grudzień 1948 r., obszar działalności - Wrocław”. Materiały opracowane na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Wr 049/89 (F-88); IPN BU 0179/89 (Charakterystyka Nr 88, p.79)
Akta administracyjne Opracowanie nr 279 dot. Konspiracyjnego Wojska Polskiego w województwie łódzkim 1945-1948. Tom 2 zawiera kwestionariusze osobowe członków organizacji opracowane przez Wydz. „C” KWMO Łódź, w tym kwestionariusz L. Brychta. IPN Ld 030/279 t. 2 (1506/X)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. L. Brychta. IPN Ld 0031/168 t. 1 (1277/I)
Teczka lokalu kontaktowego [LK] Sprawdzany w Biurze „C” MSW przez Ref. V RUSW Radomsko w związku z zamieszkiwaniem w budynku sąsiadującym z lokalem kontaktowym. IPN Ld 0031/915 (2270/I)
.