Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Wiesław
Nazwisko: Janicki
Miejsce urodzenia: Hucisko
Data urodzenia: 03-03-1927
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 14/Ło/48 prowadzonego przez PUBP w Łowiczu w okresie 01.03.1948-29.05.1948 przeciwko M. Janickiemu i innym. M. Janicki jako były członek AK ps. „Młodzian” był podejrzany o przynależność do organizacji „Wolność i Niezawisłość” oraz organizowanie na terenie woj. łódzkiego konspiracyjnych placówek „WiN”. Zatrzymany 05.03.1948, tymczasowo aresztowany w okresie 13.03.1948 do 13.06.1948 na mocy postanowienia Prokuratora Wojskowego Rejonu Łódzkiego. Przesłuchiwany przez funkcjonariuszy PUBP w Łowiczu i WUBP w Łodzi. Osadzony w więzieniu w Łęczycy, później w areszcie przy WUBP w Łodzi . Śledztwo zakończono 29.05.1948. Sprawę z aktem oskarżenia z dnia 08.06.1948 o przestępstwo z art. 86 §2 KKWP skierowano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 12/56 t. 1, 3 (1651/III, 1651/VII).
Akta sprawy karnej nr Sr.379/48 Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi przeciwko M. Janickiemu i innym, oskarżonemu o to że „ na terenie woj. łódzkiego od września 1947 r. do 02.03.1948 r. należał i brał czynny udział w nielegalnej organizacji, usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, pełniąc w tejże organizacji funkcję dowódcy placówek w Łodzi i w Łowiczu”. Wyrokiem WSR w Łodzi z dnia 24.06.1948 został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 5 lat oraz przepadek mienia. Na mocy amnestii z dnia 22.11.1952 postanowieniem WSR w Łodzi z dnia 26.01.1954 M. Janickiemu złagodzono karę pozbawienia wolności z 10 lat na 6 lat i 8 miesięcy. Warunkowo zwolniony z więzienia 14.04.1954 na mocy postanowienia WSR w Łodzi z dnia 08.04.1954. Prokurator Wojewódzki dla m. Łodzi dnia 26.03.1957 na mocy ustawy o amnestii z dnia 07.04.1956 postanowił skrócić czas utraty praw publicznych do 2 lat i 6 miesięcy. IPN Ld 612/1 t. 1, 2 (Sr. 379/48)
Wymieniany w raportach dekadowych i miesięcznych za 1948 r. PUBP w Łowiczu składanych do Szefa WUBP w Łodzi. IPN Ld pf 10/138 (145/X).
Informacje o aresztowaniu M. Janickiego zamieszczone w sprawozdaniu Wydz. III WUBP w Łodzi za okres od grudnia 1947 do grudnia 1948. IPN Ld pf 10/42 t. 2 (42/X)
Akta penitencjarne Centralnego Więzienia w Rawiczu. M. Janicki karę pozbawienia wolności w okresie od 13.03.1948 do 14.04.1954 odbywał w więzieniach: w Łodzi, Łęczycy, Rawiczu, Strzelcach Opolskich i Ośrodku Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich. IPN Ld 7/47(6/8), 51(6/90), 52(6/91), IPN Po 3/36, 38, IPN Po 3/42, 43, 45, 46, 47.
W aktach śledztwa nr 42/WŁ/52 prowadzonego przeciwko innej osobie przez Wydz. Śledczy WUBP w Łodzi znajdują się materiały śledztwa 14/Ło/48 prowadzonego przeciwko M. Janickiemu w 1948 r. (protokoły przesłuchań i akt oskarżenia). IPN Ld pf 12/1359 (4634/VII).
Rozpracowywany w okresie 02.08.1956-1970 w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej prowadzonej przez Wydz. III WUdsBP w Szczecinie, gdzie przebywał po odbyciu kary więzienia. Materiały sprawy przekazano 09.11.1970 do SB KPMO w Bełchatowie i dołączono do KE „Agronom” nr rej. 22039. IPN Sz 009/1271 (2782/B, 10211/II).
Wymieniany w materiałach SB KPMO w Bełchatowie obejmujących lata 1957-1962, a dotyczących byłych członków KWP przebywających na terenie powiatu bełchatowskiego. IPN Ld pf 10/542 (636/X).
Wymieniony w materiałach SB KPMO w Bełchatowie dot. ogólnopolskich poszukiwań w latach 1964-1965 sprawców napadu rabunkowego dokonanego w dn. 22.12.1964 w Warszawie. IPN Ld pf 10/544 (638/X).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Agronom” nr rej. 22039 założonego 02.03.1971 przez SB KPMO w Bełchatowie. Objęty kontrolą operacyjną jako były członek AK oraz organizator konspiracyjnej organizacji „WiN”, skazany w 1948 na 10 lat więzienia. Sprawę zakończono 15.11.1974. Materiały złożono do arch. Wydz. „C” KMMO w Łodzi 10.12.1974 pod nr arch. 4526/II. IPN Ld 014/184 (4526/II), IPN Ld 047/224 mkf (4526/2)
Charakterystyka nr 95 „kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą >Wolność i Niezawisłość< w okręgu łódzkim” opracowana w KMMO w Łodzi w 1974. M. Janicki wymieniony jako członek „WiN”, działający pod ps. „Dewot” i „Korona” w powiecie łowickim, figuruje także w wykazie członków okręgu łódzkiego „WIN”. W materiałach zamieszczono kwestionariusz osobowy M. Janickiego zawierający opis jego działalności bezpośrednio po zakończeniu wojny oraz informacje o jego skazaniu przez WSR w Łodzi i odbytej karze więzienia. IPN Ld 030/95 (95)
.