Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Łazęcki
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 02-02-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Związek” jako aktywny członek b. NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „SCH” w Skierniewicach. Sprawę zakończono i złożono do archiwum 29.05.1984 pod nr 535/II. Materiały zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 035/46 (904/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany 29.05.1984 do KE krypt. „Kierowca” pod nr 5735 ze względu na konieczność dalszej inwigilacji. Był podejrzewany o działanie w nieformalnych strukturach związkowych. Prowadzenie KE zakończono 07.05.1988. Materiały złożono do archiwum Sekcji „C” WUSW Skierniewice pod nr 904/II. IPN Ld 035/46 (904/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w KE prowadzonym na inną osobę jako aktywny działacz związkowy. W materiałach znajduje się m.in. informacja o przeprowadzeniu z M. Łazęckim w dniu 29.06.1982 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. IPN Ld 035/38 (775/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS] Występuje w materiałach SOS krypt. „Dyrektor” prowadzonej w związku z konfliktem między pracownikami, a dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skierniewicach. Sprawę zakończono 08.03.1988 i złożono do archiwum Sekcji „C” WUSW Skierniewice pod nr 905/II. IPN Ld 035/47 (905/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 10.05.1988 pod nr 7612 do SOS krypt. „Autobus” (nr 7433) prowadzonej w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Miejskich Zakładów Komunikacji PGKiM w Skierniewicach oraz konfliktem na tle płacowym. M. Łazęcki brał udział w negocjacjach warunków płacowych z dyrekcją przedsiębiorstwa. Działania operacyjne służby bezpieczeństwa doprowadziły do rezygnacji z pracy M. Łazęckiego. Sprawę zakończono 02.01.1990 i złożono w Sekcji „C” WZO WUSW Skierniewice pod nr 1111/II. IPN Ld 034/64 (1111/II).
.