Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ojrzyński
Miejsce urodzenia: Białek
Data urodzenia: 27-03-1928
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie Agencyjne krypt. „Gromada” prowadzone przez Wydział III Dep. III MBP zlecone do realizacji Wydziałowi III WUBP Katowice w celu wykrycia i aresztowania członków organizacji niepodległościowej „Armia Wyzwoleńcza”, działających na terenie pow. częstochowskiego. Sprawa była prowadzona od 28.07.1951. Stanisław Ojrzyński został członkiem organizacji podczas nauki w Częstochowie. Został rozpracowany i wytypowany do aresztowania. W materiałach zachowały się dokumenty świadczące, że S. Ojrzyński pozostawał pod obserwacją od listopada 1950 w ramach innej sprawy (brak bliższych danych). IPN Ka 04/3362 t. 1 (25316/II).
Śledztwo przeciwko innej osobie podejrzanej o współpracę z członkami organizacji "Armia Wyzwoleńcza", działającymi na terenie Radomska, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego i Brzezin. Prowadzone przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi w okresie 17.08.1951-23.10.1951. Materiały dotyczące S. Ojrzyńskiego zostały 23.10.1951 wyłączone do odrębnego postępowania. IPN Ld pf 12/1223 (3871/III).
S. Ojrzyński występuje w sprawie śledczej nr 155/WŁ/51 prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP Łódź w okresie 18.08.1951–31.10.1951 jako członek organizacji „Armia Wyzwoleńcza”, mającej na celu „walkę z ustrojem Polski Ludowej". Aresztowany 17.08.1951 i osadzony w areszcie śledczym WUBP w Łodzi. Oskarżony o przynależność do „nielegalnej organizacji” oraz nielegalne posiadanie broni palnej. W aktach śledczych znajdują się donosy złożone na S. Ojrzyńskiego. Postępowanie prokuratorskie nr Pr II 207/51 prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Łodzi. IPN Ld pf 12/1225 (3873/III).
Karta z kartoteki zdjęć sygnalnych, zawiera dane personalne, rysopis, opis kategorii „przestępstwa” oraz 3 fotografie wykonane 24.08.1951 w WUBP Łódź. Karta E-13 z kartoteki zdjęć sygnalnych.
Akta sprawy sądowej prowadzonej w trybie doraźnym nr Sr 417/51 przeciwko S. Ojrzyńskiemu, członkowi organizacji niepodległościowej „Armia Wyzwoleńcza”, do której należał pomiędzy wrześniem 1950, a 17.08.1951. Postępowanie prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 12.11.1951-09.12.1954. Na mocy wyroku WSR w Łodzi z dn. 14.12.1951 skazany został na 8 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych na 4 lata oraz przepadek całego mienia. Postanowieniem WSR w Łodzi z dn. 29.06.1954 karę na mocy amnestii złagodzono do 5 lat i 4 miesięcy więzienia. Na skutek zarządzenia WSR w Łodzi o warunkowym zwolnieniu z dn. 09.12.1954 S. Ojrzyński opuścił zakład karny 11.12.1954. Okres próby wyznaczono do 17.12.1956. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi z dn. 19.10.1956 objęty amnestią i resztę nie wykonanych kar darowano w całości. Postanowieniem z dn. 04.05.1992 Sąd Wojewódzki w Łodzi stwierdził nieważność wyroku WSR w Łodzi z dn. 14.12.1951. IPN Ld 6/1536 (Sr. 417/51).
Akta osobowe więźnia. Aresztowany 17.08.1951 i osadzony w Areszcie Śledczym WUBP w Łodzi. Karę odbywał od 20.12.1951 w więzieniu przy ul. Kopernika w Łodzi, od 02.02.1952 w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Przeniesiony 12.10.1954 do Ośrodka Pracy Więźniów Łódź-Sikawa. Zwolniony 11.12.1954. Figuruje w Księgach Więźniów Przybyłych OPW Łódź-Sikawa. IPN Ld 22/32, IPN Ld 7/182 (4/9), IPN Ld 7/183 (4/13), IPN Ld 7/184 (4/10).
Materiały zawierające opracowania, notatki służbowe, raporty oraz analizy dot. nielegalnych organizacji w powiecie piotrkowskim. W aktach znajduje się opracowanie wytworzone przez Wydział „C” KMO m. Łodzi, zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji pod nazwą „Armia Wyzwoleńcza”, której członkiem był S. Ojrzyński. IPN Ld PF 10/440 t. 1 (515/X).
Kontrolowany operacyjne w ramach Kwestionariusza Ewidencyjny (KE) krypt. „Ludwik” nr rej. 21604 w celu sprawdzenia czy nie prowadzi wrogiej działalności przeciwko ustrojowi PRL. Podstawą obserwacji był fakt działalności w organizacji „Armia Wyzwoleńcza” w latach 1950-1951. Inwigilację prowadził Ref. ds.SB KMiP MO Piotrków Trybunalski w okresie 26.01.1971-14.11.1974. W aktach dodatkowo znajdują się materiały zbierane od 30.09.1966 „przed rozpracowaniem”. IPN Ld 014/77(4452/II), IPN Ld 047/217/J (4452/2).
Charakterystyka wytworzona w Wydziale „C” KMMO Łódź w 1974, zawierająca analizę działalności i likwidacji organizacji „Armia Wyzwoleńcza”, w której łącznikiem był S. Ojrzyński. IPN Ld 030/77, IPN BU 0186/77.
.