Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Tadeusz
Nazwisko: Pałkowski
Miejsce urodzenia: Brenna
Data urodzenia: 24-05-1963
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 08.11.1988 pod nr 57948 do sprawy założonej w celu kontroli operacyjnej łódzkiego NZS. Materiały zdjęto z ewidencji 02.11.1989 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o czynną napaść na funkcjonariuszy ZOMO dokonaną w okolicach kościoła oo. Jezuitów w Łodzi dnia 03.05.1988. Postępowanie zakończono 31.08.1988 skierowaniem przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Łódź-Śródmieście aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 15/435 (1512/III-N).
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko M. Pałkowskiemu i innym osobom, oskarżonym o czynną napaść w dniu 03.05.1988 na funkcjonariuszy ZOMO. Sąd Rejonowy w Łodzi 29.12.1988 wydał wyrok uniewinniający ze względu na brak dowodów winy. IPN Ld 104/308 t. 1-2 (VI K 467/88).
Materiały operacyjne W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika nr rej. 55070 znajdują się notatki dot. M. Pałkowskiego, sporządzone przez funkcjonariusza SB. IPN Ld 0040/2179 (46647/I).
Akta paszportowe Zastrzeżenia wyjazdów do WKŚ o nr: -Z 2519/88 (Ld-239/Z/88) - wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW na okres od 10.05.1988 do 10.05.1990, anulowane 06.06.1989; Z 3689/88 - wniesione 31.08.1988 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Łódź-Śródmieście, anulowane 14.06.1989. IPN Ld 533/358236 (EALD 358236).
.