Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Paweł
Nazwisko: Siech
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 26-06-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Aurelia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w sprawie dot. wykrycia organizatorów akcji solidarnościowej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Zeta” w Zgierzu, polegającej na niepodejmowaniu pracy w sobotę 10.01.1981, uznanej przez NSZZ "Solidarność" za dzień wolny od pracy. Sprawę zdjęto z ewidencji 26.05.1981 i złożono w archiwum pod nr. 5703/II. Materiały zniszczono za prot. brakowania nr 959/89. Mat. zniszczono w 1989. Wpis na podst. zapisów ewidenc. i akt adm. IPN Ld pf 88/1 t. 2 (2889/XA)
Osoba zabezpieczona [OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 09.02.1981 w kategorii "osoba zabezpieczona". Kontrolowany operacyjnie z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Zeta" w Zgierzu. Sprawę przerejestrowano 30.12.1981 na KE ze względu na podejrzanie o współautorstwo listu protestacyjnego pracowników zakładu przeciwko likwidacji związków zawodowych po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 047/346/J (5791/2 mkf); IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA)
.