Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Gnojniki
Data urodzenia: 20-10-1898
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W okresowych planach i sprawozdaniach z ich wykonania Referatu SB KPMO w Ostrzeszowie z lat 1957-1958 znajdują się informacje dotyczące J. Zająca, działacza ruchu ludowego pełniącego funkcję prezesa Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych. Inwigilowany ze względu na „wrogi stosunek do PRL” i propagowanie „odchyleń prawicowych w ruchu ludowym”. IPN Po 06/9 t. 3.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna nr rej. 3237, założona przez Referat Bezpieczeństwa KPMO w Ostrzeszowie na J. Zająca, ze względu na jego działalność w ruchu ludowym, prezentowanie prawicowych poglądów i wrogie nastawienie do ówczesnych władz. Sprawę zakończono 02.10.1958 i złożono do archiwum Wydz. Ewidencji Operacyjnej KWMO w Poznaniu pod nr 3314/B. Materiały zniszczono przy protokole brakowania 37/1979 z dn. 17.10.1979. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych oraz akt adm. IPN Po 06/9 t. 3.
.