Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sołek
Miejsce urodzenia: Gniewczyna Łańcucka
Data urodzenia: 17-11-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Śledztwo prowadzone przeciwko S. Sołkowi oskarżonemu o gromadzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w okresie od 13.12.1981-25.04.1983 nielegalnych wydawnictw. W dniu 12.07.1983 śledztwo zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN-Rz-052/871 (7831/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone przeciwko w/w oskarżonemu o to, iż "w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał pisma w postaci ulotek i broszur (...) mogące wywołać niepokój publiczny" (m.in. Uchwałę nr 3/83 RKW NSZZ "Solidarność"). Postępowanie umorzono na mocy amnestii (02.08.1983). IPN-Rz-39/33
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 16.03.1984) z powodu podejrzeń "o kierowanie nieformalną grupą konspiracyjną (...) Tymczasową Komisją Wykonawczą NSZZ >S<" oraz jako kolporter "nielegalnej" literatury. Sprawę wszczęto z powodu "wrogiej" ulotki umieszczonej na placu przy kościele Farnym w Leżajsku. W dniu 20.03.1984 zmieniono kategorię sprawy na SOR. IPN-Rz-044/497 (17707/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Uparty" z powodu prowadzenia "wrogiej" działalności politycznej oraz jako "współorganizator Duszpasterstwa Rolników przy Klasztorze OO Bernardynów" w Leżajsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.