Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Stachyrak
Miejsce urodzenia: Jabłonka
Data urodzenia: 13-12-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Stachyrak od 27.07.1983 był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zapomoga" zmienionej następnie 20.12.1983 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr rej. 5633. Sprawę prowadził Wydz. V KWMO w Krośnie oraz Pion V RUSW w Ustrzykach Dolnych. Andrzej Stachyrak (nr rejestr. 5471) był inwigilowany z powodu podejrzeń o "wrogą antysocjalistyczną działalność". W stosunku do w/w rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do prokuratury. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1070/II. Materiałów o sygn. 1070//II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze (nr 3.84) Wydziału Śledczego WUSW w Krośnie prowadzone m.in. przeciwko A. Stachyrakowi w związku z podejrzeniem o "kolportaż nielegalnej literatury" oraz szerzenie propagandy "antypaństwowej". Śledztwo umorzono (27.07.1984) na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN-Rz-071/92 (146/III).
Akta prokuratorskie (nr DS-7/84) Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie prowadzone na w/w z powodu przynależności do "nielegalnej" organizacji i nakłanianie innych do wstąpienia w jej struktury oraz w związku z rozpowszechnianiem materiałów o treści "wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL". Sprawę umorzono (27.07.1984). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzeja Stachyraka, osadzonego w Areszcie Śledczym w Sanoku z uwagi na prowadzone wobec niego śledztwo, podejrzanego o to, iż w okresie od roku 1982 do 5 marca 1984 w Ustrzykach Dolnych, wspólnie z innymi osobami, uczestniczył w działalności organizacji, której istnienie miało zostać tajemnicą dla organów państwowych oraz gromadził w celu rozpowszechniania materiały propagandowe wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL. IPN-Rz-110/15.
Zarejestrowany 14.06.1985 po numerem Ks 7478 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Twardy" prowadzonego przez pion V RUSW w Ustrzykach Dolnych. Kontrolowany operacyjnie z powodu podejrzenia "o wrogą działalność w środowiskach". Inwigilację zakończono 30.06.1987 i materiały złożono do archiwum pod sygn. 1523/II. . Materiałów o sygn. 1523/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31 lipca 2018 r. dotyczące Andrzeja Stachyraka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz 236/18).

.