Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wojtowicz
Miejsce urodzenia: Olejów
Data urodzenia: 15-03-1938
Imię ojca: Marian
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Ryszarda Wojtowicza. Umieszczony 16.12.1981 w Areszcie Śledczym w Świdnicy na podstawie Decyzji Nr 186 o internowaniu z 13.12.1981, a następnie w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze (od 08.01.1982). Zwolniony 13.03.1982 na podstawie Decyzji Nr 71 o uchyleniu internowania z 13.03.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "nawoływał do niepokojów społecznych”. IPN Wr 30/715 (83/82).
Dnia 12.05.1982 Ryszard Wojtowicz został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu pod nr. 5136 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Wójek”, założonego na "fakt wykorzystywania organizacji społ.[eczno]–polit.[ycznych], związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Dnia 14.06.1983 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do SB w Ząbkowicach Śląskich. Prowadzenie KE zakończono 21.02.1984 z powodu wyjazdu ww. za granicę. Materiały złożono w archiwum 26.04.1984 pod sygn. 1433/II, a w 1989 roku zniszczono. Materiały o sygn. 1433/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.