Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Wojtas
Nazwisko rodowe: Wojtas
Miejsce urodzenia: Dynów
Data urodzenia: 28-07-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-29.04.1982 jako inicjator wystąpień przeciwko władzy. IPN-Rz-52/344; IPN-Rz-52/560; IPN-Rz-52/576 t. 5.
Materiały administracyjne W okresie od 05.11.1982 do 03.02.1983 został skierowany do jednostki w Czerwonym Borze, w celu odbycia ćwiczeń wojskowych. IPN-Rz-429/9
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie dotyczące w/w, obwinionego o to, że w dn. 3.02.1988 przewodniczył posiedzeniu NSZZ "Solidarność" Huty Stalowa Wola. W dniu 04.03.1988 został ukarany karą grzywny w wys. 50 tys. IPN-Rz-415/2
Akta sprawy o wykroczenie W. Wojtasa obwiniono o to, że w dn. 21.04.1988 na terenie Huty Stalowa Wola "brał udział w nielegalnym zgromadzeniu (…) sporządził wydawnictwa na urządzeniach do drukowania na które nie posiadał zezwolenia". Orzeczeniem z dnia 24.05.1988 został ukarany grzywną w wysokości 50 tys.zł, przepadkiem materiałów zabezpieczonych w czasie przeszukania oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości w „Tygodniku Nadwiślańskim”. IPN-Rz-415/15
.