Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Jaskulski
Miejsce urodzenia: Strzyżewo
Data urodzenia: 29-04-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Kandydata na TW [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 10.03.1983 zarejestrowany jako kTW, a następnie 26.07.1984 przerejestrowany do SOS o krypt. "Mińsk", dot. "nielegalnej działalności w podziemnych strukturach b. NSZZ »Solidarność«". Materiały o sygn. II-6413 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR dot. „wrogiej działalności w podziemnych strukturach b. NSZZ »Solidarność« Rolników Indywidualnych na terenie Bydgoszczy". Sprawę zakończono z powodu wyjazdu ww. na stałe za granicę. Materiały zniszczono "ze względu na małą wartość operacyjną". Materiały o sygn. II-7145 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO założonej na zagadnienie kampanii przedwyborczej i wyborów do Sejmu PRL. Ww. figuruje w meldunku specjalnym Wydz. III WUSW Bydgoszcz do Wydz. I Dep. III MSW Warszawa z 23.09.1985 jako kolporter nielegalnych ulotek, zatrzymany "na gorącym uczynku" 22.09.1985. W tymże dokumencie również informacja o rozpracowywaniu ww. przez Wydz. VI WUSW Bydgoszcz w ramach SOR. IPN By 069/1368, k. 168 (IV/1376).
Akta śledcze Akta kontrolne dochodzenia przeciwko T. Jaskulskiemu, podejrzanemu o "prowadzenie na terenie Bydgoszczy działalności mającej na celu wywołanie niepokoju publicznego przez sporządzanie i rozpowszechnianie różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw". IPN By 070/5237 (5808/III).
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko T. Jaskulskiemu, podejrzanemu o prowadzenie "działalności mającej na celu wywołanie niepokoju publicznego przez sporządzanie i rozpowszechnianie różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw”. 20.12.1985 sporządzono akt oskarżenia i przekazano sprawę do Sądu Rejonowego Bydgoszcz. IPN By 99/35
Akta penitencjarne Akta dot. T. Jaskulskiego, tymczasowo aresztowanego w okresie od 23.09.1985-31.12.1985, podejrzanego o to, że 22.09.1985 w Bydgoszczy "podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa". IPN By 89/881 (41/1670).
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko T. Jaskulskiemu, oskarżonego o to, że "22.09.1985 w Bydgoszczy podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa". Sprawę umorzono 21.08.1986 na mocy ustawy o amnestii z 17.07.1986. IPN By 70/32
Akta penitencjarne Akta dot. T. Jaskulskiego tymczasowo aresztowanego w okresie od 27.05.1986-13.06.1986, z powodu niestawienia się trzykrotnie na rozprawę sądową. IPN By 89/916 (42/815).
Materiały ewidencyjne Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz zastrzegł ww. wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie 22.09.1985-22.09.1987 (zastrzeżenie nr ZT-632/85). Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.