Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Wacław
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 12-02-1941
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dot. J. Słowińskiego umieszczonego 18.12.1981 w ZK we Wrocławiu, a od 24.12.1981 w OO w Grodkowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i godzącą w porządek publiczny". IPN Wr 30/544 (75/82)
Akta internowania W aktach zachowały się decyzje o uchyleniu internowania z 24.05.1982 z Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie (dot. decyzji o internowaniu z 16.12.1981) i 02.09.1982 z Ośrodka Odosobnienia w Nysie (dot. decyzji o internowaniu z 31.08.1982). IPN Wr 040/496 (IV-3751/355)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną "z uwagi na ekstremalną działalność w byłej >Solidarności< w przeszłości". Materiałów o sygn. 102328/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W aktach znajduje się: 1) notatka służbowa i protokół z przeszukania mieszkania J. Słowińskiego w dniu 29.04.1983; 2) zatwierdzony w dniu 03.05.1983 wniosek WUSW Wrocław (RSD 8/83) o zatwierdzenie przeszukania mieszkania ww. IPN Wr 33/562 (2 Ds.15/83), t.2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Przechodził w sprawie (...) jako uczestnik kontrmanifestacji w dniu 1Maja 1983 r. Sprawę zakończono dnia 19.10.1983 r. -f iguranta objęto kontrolą operacyjną". Materiałów o sygn. 102213/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 07.11.1985 zarejestrowany pod nr. 51740 w ramach SOR "Siłacze" dot. "druku i kolportażu ulotek sygnowanych przez b. >S< na terenie >WROZAMETU<". Materiałów o sygn. 103319/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.