Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Wacław
Miejsce urodzenia: Krotoszyn
Data urodzenia: 27-08-1944
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Dot. internowania M. Wacława w okresie 29.10.1982-19.11.1982. IPN Wr 040/1238 (IV-3751/1113)
Akta internowanego Dot. M. Wacława umieszczonego 30.10.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie na podstawie decyzji nr 2079 o internowaniu z 29.10.1982, zwolnionego 19.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnienie przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/582 (262/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE w związku z prowadzeniem "wrogiej działalności politycznej w miejscu pracy". W jego mieszkaniu miały odbywać się spotkania "b.[yłych] czł.[onków] >S<". Prowadzenia KE zaniechano "z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności. Objęty kontrolą w Spr.[awie] Obiekt.[owej] krypt. >Zelbet< przez DUSW W-w Krzyki" (SO "Zelbet" nie odnaleziono). Mat. archiwalnych o sygn. II-102585 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.