Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Józef
Nazwisko: Wojtyłło
Miejsce urodzenia: Baborów
Data urodzenia: 25-07-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. powołania "Społecznej Komisji Zdrowia", która "w deklaracji programowej określiła się jako kontynuatorka działań zapoczątkowanych w latach 1980/81 przez NSZZ >Solidarność< Służby Zdrowia". K. Wojtyłło występuje w materiałach jako aktywny członek tejże organizacji. IPN BU 0248/6 (55383/II)
Akta sprawy o wykroczenie W aktach znajduje się kalka wniosku o ukaranie K. Wojtyłło, skierowanego przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław (dot. RSW-5/88) do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, w związku z tym, iż w dniu 16.12.1987 "na pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent z napisem >Uwolnić Kornela Morawieckiego i innych więźniów politycznych<" (za co według zapisu w Rejestrze spraw o wykroczenia o sygn. IPN Wr 053/2721 t. 2, poz.5/88, ww. został ukarany w dniu 08.02.1988 grzywną w wys. 50 tys. złotych). IPN Wr 33/793 (2 Ko 1988/1-34)
.