Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Jaranowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-03-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Leszek Jaranowski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Bibułki". Został zarejestrowany do nr KR 27484 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, w tym pisma "Jesteśmy-będziemy" sygnowanego przez Robotniczy Komitet Obrony WSK w Krakowie. Sprawę zakończono i materiały złożono 22.01.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17147/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 17147/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Leszek Jaranowski był rejestrowany 07.09.1987 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod nr rej. KR 33859 do SOR krypt. "Majster" KR 33858. Rozpracowywany z powodu uczestnictwa w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych w tym pisama "Hutnik", "Bez dekretu", "Solidarność Hutników". Materiały dotyczace L. Jaranowskiego wyłączono ze sprawy "Majster" i zarejestrowano do SOR krypt. "Bojownik". Akta SOR "Majster" zniszczono w 1990. Akta KR 33858 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. Leszka Jaranowskiego ze sprawy krypt. "Majster" włączono do SOR "Bojownik" KR 30416. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zakończono 21.06.1989 i złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17497/II-gr. Materiały ze sprawy "Bojownik" dotyczace L. Jaranowskiego zniszczono w jednostce operacyjnej 24.11.1989. Pozostałe akta SOR "Bojownik" także zniszczono w 1989. Akta 17497/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.