Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Kazimierz
Nazwisko: Brancewicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-09-1943
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Henryk Brancewicz był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego [KE]. Został zarejestrowany 28.01.1982 pod nr KR 25784 przez Wydział III-1 w Krakowie. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na AGH. Brał udział w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Sprawę zakończono 12.11.1984 i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturę 16560/II. Akta 16560/II zniszczono w październiku 1989. Akta 16560/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Henryk Brancewicz był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach SOR "Aktorka" (do 1985 SOS). Zarejestrowany 04.03.1986 pod nr KR 32199 do SOR krypt. "Aktorka" KR 28899. Rozpracowywany jako kontakt podziemnych struktur "Solidarności", i animator kultury niezależnej (Teatr Niezależny). Sprawę zakończono, a materiały złożono 14.12.1988 do Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17388/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 17388/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta administracyjne Akta administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Dokumentacja dot. różnych akcji operacyjnych i zabezpieczających Wydziału III-1 za okres 1978-1982. Henryk Brancewicz figuruje jako działacz NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/92 (140/K)
Akta administracyjne Materiały administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Informacje dot. zagrożeń społeczno-politycznych, wykazy obiektów objętych obserwacją przez Wydział III, oceny sytuacji w środowisku naukowym i studenckim, Informacje operacyjne na temat NSZZ "Solidarność" i NZS. W materiałach figuruje Henryk Brancewicz jako działacz NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Henryk Brancewicz występuje w dokumentacji dot. internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego 18.12.1981 H. Brancewicza. Przebywał w ZK Nowy Wiśnicz w okresie 18.12.1981 do 29.12.1981 kiedy został przetransportowany do OO Rzeszów Załęże. IPN Kr 0141/17/111 (4/450)
Akta internowanego Henryk Brancewicz zatrzymany 16.12.1981 w trakcie likwidacji strajku na AGH, został internowany 18.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 375 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu. Przetransportowany 29.12.1982 do OO w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony 7.04.1982. IPN Rz 52/279
Akta paszportowe Akta paszportowe H. Brancewicza. Zastrzeżenie wyjazdów na WKŚ nr Z-6852/82 w okresie 13.12.1981-13.12.1983 wniesione przez KWMO w Krakowie z powodu internowania. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-7544/83 w okresie 13.12.1983-13.12.1985 wniesione przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" na AGH, oraz udziału w strajku okupacyjnym. Odmowa wydania paszportu do Włoch w 1984. IPN Kr 37/24103 (EAKr 24103)
.