Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Graczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-05-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Roman Graczyk był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS. Został zarejestrowany 06.02.1984 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod nr KR 28327. Rozpracowywany ze względu na udział w drugim obiegu wydawniczym i kontakty z wydawnictwami emigracyjnymi. Wydział III-1 przekazał materiały SOS dot. R. Graczyka 30.01.1985 do dalszego prowadzenia przez Wydział IV. Akta KR 28327 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Na podstawie materiałów operacyjnych przejętych z Wydziału III-1 Roman Graczyk został zarejestrowany 12.03.1985 do nr KR 30582 przez Wydział IV WUSW w Krakowie. Rozpracowywany w ramach KE krypt. "Francuz" ze względu na kontakty zagraniczne, prowadzenie opozycyjnej działalności publicystycznej i pracę w Tygodniku Powszechnym. Sprawę zakończono i materiały zniszczono 30.01.1990 w jednostce operacyjnej. Akta KR 30582 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie R. Graczyka. Prowadzono wobec niego śledztwo o posiadanie niezarejestrowanego powielacza, na którym miał drukować wydawnictwa bezdebitowe. Sąd Rejonowy w Krakowie Podgórzu umorzył sprawę na mocy amnestii 28.08.1984. IPN Kr 07/5475 (5834/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko Romanowi Graczykowi. W wyniku rewizji zatrzymano u niego powielacz elektryczny. Podejrzewany o drukowanie wydawnictw bezdebitowych. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z 28.08.1984 sprawa została umorzona na mocy amnestii. IPN Kr 403/60-61 (II K 309/86/P)
Akta paszportowe Akta paszportowe R. Graczyka. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) Z-7931/84 w okresie 1.05.1984-1.05.1986 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie jako podejrzanemu o unikanie zarejestrowania posiadanego powielacza. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-8539/84 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w okresie 1.10.1984-1.10.1986 spowodowane działalnością wydawniczą w drugim obiegu. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ Z-0121/86 w okresie 24.02.1986-23.02.1988 oraz Z-0413/86 w okresie 2.05.1986-2.05.1988 jako podejrzanemu o współredagowanie wydawnictw bezdebitowych. Zastrzeżenia anulowano 09.07.1988. IPN Kr 37/156956 (EAKr 156956)
.