Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Sobol
Nazwisko rodowe: Uryga
Miejsce urodzenia: Limanowa
Data urodzenia: 07-08-1960
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Teresa Uryga była rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Młodzi" nr rej. KR 27287. Została zarejestrowana 11.04.1983 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie pod nr KR 27287. Działała w NZS, brała udział w druku i kolportażu wydawnictw "Hutnik", "Barykady". Po zmianie miejsca zamieszkania dotyczące jej materiały wyłączono 29.07.1987 ze sprawy "Młodzi" i przekazane do RUSW w Limanowej. Akta SOR "Młodzi" zniszczono 12.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 27287 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Materiały wyłączone z SOR "Młodzi" KR 27287 przekazane do Limanowej przekwalifikowano na kwestionariusz ewidencyjny krypt. "Aktywistka". Teresa Sobol była kontrolowana operacyjnie ze względu na kontynuowanie działalności opozycyjnej. Sprawę zakończono, i materiały KE złożono 01.08.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą NS 2546/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 2546/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze przeciwko grupie osób podejrzanych o druk i kolportaż na terenie Krakowa wydawnictw bezdebitowych, w tym pisma "Hutnik". Prokuratura zastosowała wobec T. Urygi 11.06.1983 areszt tymczasowy. W dniu 20.09.1983 śledztwo umorzono na mocy amnestii. Materiały złożono 09.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5649/III. IPN Kr 07/5327 (5649/III), IPN Kr 096/1061 (5649/III) mkf.
Akta prokuratorskie Akta sprawy Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie przeciwko T. Urydze i innym. Oskarżeni z art. 48 pkt 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981. Druk i kolportaż wydawnictw niezależnych w okresie 13.12.1981 do 10.06.1983. Aresztowana tymczasowo 11.06.1983. Postanowieniem prokuratury zwolniona 21.07.1983. Prokuratura wniosła 18.08.1983 do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty o umorzenie postępowania na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 303/226 (II Ds 74/83)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko Teresie Uryga i innym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Aresztowana 10.06.1983 jako podejrzana o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych w tym pisma "Hutnik". Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z 20.09.1983 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 403/23-27 (II KoA 3/83/N)
Akta penitencjarne Akta osadzonej w Areszcie Śledczym w Myślenicach Teresy Urygi. Aresztowana 11.06.1983 jako oskarżona z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym. Osadzona w AŚ w Myślenicach 15.06.1983. Zwolniona 21.07.1983. IPN Kr 0139/23 (36/175/83)
Akta paszportowe Akta paszportowe Teresy Urygi. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych Z-799/84 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie z powodu działalności w NZS, oraz druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych, na okres 20.07.1984 do 20.07.1986. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do ZSRR w 1984. Zastrzeżenie zniesiono 22.02.1988. IPN Kr 39/64629 (EANS 64629)
.