Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Sola
Miejsce urodzenia: Przytyki
Data urodzenia: 29-10-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych"- "negatywnie nastawiony do obecnej rzeczywistości, gorący fanatyk Solidarności. W rozmowie stwierdził, że jego obecna postawa i działalność jest zgodna z obowiązującym prawem i tak też ma zamiar postępować na przyszłość". Zapis zarejestrowano dn. 4.10.1982 w Wydz. "C" pod nr 819. IPN Lu 0276/196 k. 32 poz. 819 oraz karta Mkr-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 28.03.1983 pod nr 29396 jako osoba do SOS krypt. "Powrót" ze względu na podejrzenie rozpowszechniania Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego "Solidarności". Sprawę zakończono dn. 15.08.1984, a materiały zarchiwizowano do nr II/10424, następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/10424 zostały zniszczone; wpis na podstawe zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Zapis dot. ujawnienia się A. Soli w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie w dn. 31.12.1983 w związku z ustawą o amnestii z dn. 21.07.1983; "wyjaśnił, że w latach 1982-83 działał w nielegalnych strukturach >S< na terenie Puław i kolportował wydawnictwa tego związku". Zapis zarejestrowano w Wydz. "C" pod nr 103/U/83. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 11.03.1988 pod nr 37051 jako osoba do SOS krypt. "Nadajnik" nr rej. 35924. Dn. 19.09.1989 sprawę zdjęto z ewidencji, materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.